Rychloběžná vrata - souhrn

SMART POCKET

SMART POCKET
 • skládací a rolovací systém vrat
 • odolnost proti větru až 120 km/hod
 • samoopravitelné funkce
 • maximální šířka - 30 m, max. výška 25 m
 • maximální bezpečnost
 • 750 000 cyklů garance

Poptávka Zobrazit podrobnosti

AVANTGARE

AVANTGARE
 • skládací a rolovací systém
 • maximální bezpečnost
 • 1 000 000 cyklů garance

Poptávka Zobrazit podrobnosti

SMART DOMINO

SMART DOMINO
 • certifikovaná PVC výplň
 • nerezové nebo pozinkované provedení
 • pohon IP 65
 • bezdotykové ovládání

Poptávka Zobrazit podrobnosti

EVOLUTION

EVOLUTION
 • certifikovaná PVC výplň
 • nerezové nebo pozinkované provedení
 • pohon IP 65
 • bezdotykové ovládání

Poptávka Zobrazit podrobnosti

UŽITÍ RYCHLOBĚŽNÝCH VRAT:

 Rychloběžná vrata jsou vertikální skládací nebo rolovací vrata, funkčně nejrychlejší a doporučují se pro velmi intenzivní užití v  místech  velmi častého křižování dopravy, kde hrozí riziko nehody. Další významné užití je zamezi průvanu mezi halami a udržet tak stávající  teplotu v místnosti, zabránit průvanu a zabránit prachu v místnosti.

DO JAKÉHO PROSTŘEDÍ SE RYCHLOBĚŽNÁ VRATA MOHOU INSTALOVAT:

 • vnější otvory - buď samotné nebo k sekčním vratům - externí užití - velmi vhodná jsou SMART POCKET exteriérová vrata s odolnosti až do 120 km/hod
 • interní užití - např. mezi 2 haly, mezi chladírnou a výrobní halou - velmi vhodná vrata pro interní užití jsou rychloběžná vrata EVOLUTION nebo SMART  POCKET (mezi halami, kde je
 • potravinářský průmysl - zejména vhodný typ jsou rychloběžná vrata AVANTGARE nebo SMART DOMINO
 • farmacie popřípadě agresivní prostředí - díky svému pozinkovanému rámu (možno i nerez) a pohonu IP 65 je možný do všech typů prostředí -nejvhodnější SMART DOMINO S NEREZ (INOX) RÁMEM nebo AVANTGARE
 • mrazírny/chladírny - zde jsou nejvhodnější zateplené rychloběžná vrata nebo  rychloběžná vrata AVANTGARE - tyto vrata ceníme individuálně dle požadavků  investora

KONSTRUKCE RYCHLOBĚŽNÝCH VRAT:

OVLÁDÁNÍ VRAT:

Všechna vrata jsou standardně v plně automatickém režimu s patřičnými bezpečnostním prvky jako jsou fotobuňky v iteriéu.

Možnosti ovládání vrat:

 • trojtlačítko na řídící jednotce
 • dálkové ovládání
 • tahový spínač
 • radary
 • indukční smyčka
 • fotobuňky - pro automatické zavření
 • kaskádové propojení rychloběžných vrat nebo sekčních vrat
 • semafory, majáky
 • záložní zdroj
 • průmyslový pohon s frekvenčním měničem 230 V - pro dosažení měkých dojezdů a rozjezdů - "soft stop" a zvýšení rychlosti

RYCHLOST RYCHLOBĚŽNÝCH FÓLIOVÝCH VRAT:

 • standardní rychlost 1,0 m/s - s užitím frekvenčního měniče (ne u Evolution) až 1,5 - 2,0 m/s

Soubory ke stažení

rychlobezna-vrata-smart-pocket.pdf Prospekt - Smart Pocket Door (827 kB)
rychlobezna-vrata-smart-domino.pdf Prospect - Smart Domino (570 kB)
rychlobezna-vrata-evolution.pdf Prospect - Evolution (678 kB)
rychlobezna-vrata-avantgare.pdf Prospect Avangare (619 kB)