SMART POCKET

Rychloběžná vrata SMART POCKET


Rychloběžná skládací vrata SMART POCKET jsou vertikální skládací vrata, funkčně nejrychlejší a dopo

ručují se pro velmi intenzivní užití v místech velmi častého křižování dopravy, kde hrozí riziko nehody.

NEJVHODNĚJŠÍ VYUŽITÍ:

  • Externí výplně - vysoká odolnost proti větru, výrobní haly, agresivní prostředí

SYSTÉM VRAT:

  • Skládací 

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY:

  • Šířka 10 000 mm, výška 10 000 mm

ODOLNOST PROTI VĚTRU:

  • Až do třídy 2 – dle rozměru

UŽITÍ:

  • Garantujeme užití  500 tis. cyklů. Rychloběžná fóliová vrata SMART POCKET jsou vytvořeny na velmi intenzivní užití.

CERTIFIKACE:

  • EN 12453, EN 13241-1