ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

Jak nakupovat      

Pokud jste si vybrali produkt a jste rozhodnuti, jednoduše jej vložte do košíku. Nemusíte se bát, toto ještě není objednávka a vy, stejně jako v kamenném obchodě, můžete zboží z košíku kdykoliv vyndat.

Chcete-li koupit další zboží, postupujte stále stejně, prohlížejte, vybírejte, třiďte a vkládejte do košíku. Chcete-li více kusů od jednoho druhu zboží, postačí, když na ikonku košíku opakovaně kliknete a nebo v nákupním košíku přepíšete hodnotu v okénku s počtem kusů. Tím se aktualizuje počet objednávaných kusů a tomu odpovídající cena.

Nákupní košík     

Už máte opravdu všechno, co jste potřebovali? Klikněte na košík umístěný v pravém horním rohu stránky a překontrolujte si jeho obsah. Nyní již zbývá pouze zvolit způsob dopravy a způsob úhrady. Jestli je vše v pořádku,klikněte na tlačítko ,,k pokladně,,.Pokud jste se do tohoto okamžiku nezaregistrovali, budete k tomuto kroku nyní vyzváni, pokud ano, zadejte Vaše přihlašovací údaje a dokončete nákup jako registrovaní, nebo můžete na stejném místě po vyplnění formuláře s Vašimi údaji a adresou dokončit nákup i jako neregistrovaní.

Nezapomeňte v obou případech na závěr potvrdit objednávku.

Zbývá jen zaplatit. V případě dobírky (platba při převzetí zboží) uhradíte částku v hotovosti do rukou zástupce přepravní společnosti  (řidič, který  Vám zásilku přiveze),nebo v případě Č.pošty na Vaší pobočce a to oproti předanému zboží. Pokud jste zvolili úhradu bankovním převodem, platbu zbytečně neodkládejte, protože Vaše objednávka bude vyexpedována až po připsání celé částky na náš bankovní účet.

POZOR při úspěšném provedení obchodu obdržíte email s potvrzením objednávky,nestalo-li se tak, překontrolujte, zda jste zadali správnou emailovou adresu,či jste potvrdili objednávku,nebo nás neváhejte kontaktovat a objednávku můžete provést po telefonu,nebo e-mailem.

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.
 • Není-li uvedeno jinak ,vše se řídí obchodním zákoníkem ČR.

Objednávání zboží

 • Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.
 • Každá taková objednávka musí obsahovat
  • kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, email, telefonický kontakt),
  • způsob platby,
  • objednávané zboží určené názvem, druhem balení, případně upřesněním barevnosti.
 • Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží
 • Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo emailem a uvést číslo objednávky.
 • Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.
 • Zákazník má právo objednávku upravovat, a to do data jejího odeslání obchodníkem, stejným způsobem, jakým se provádí storno objednávky.

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
  • se podstatně změnila cena výrobku, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
  • zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhasil nebo
  • v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinnen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

Platba za objednané zboží

 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, poštovné a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží, nejpozději do data splatnosti uvedeného v objednávce a potvrzovacím emailu.

Doručení výrobků

 • Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty s.p. atd. (dále jen doručovatel) nebo naší dopravou, přičemž před odesláním zboží vždy zákazníka předem informujeme o způsobu, termínu a ceně dopravy.
 • Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné a balné dle platného ceníku.
 • Dodací lhůta je u zboží skladem je 5 dnů. U zboží, které skladem není dle jednotlivých výrobků. Distributor nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
 • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinost překontrolování zboží

 • Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Uplatnění reklamace

 • K reklamačnímu řízení budou přijato zboží pouze kompletní, v neporušeném obalu a s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elekronicky nebo písemně.

Zboží lze reklamovat, jestliže:

 • bylo dodáno zboží s vadou
 • bylo dodáno jiné než objednané zboží.

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben,nebo

za neoprávněnou bude považována reklamace v případě:

 • použitím zboží pro jiné účely než ke kterým je určen,nebo je uvedeno v návodu
 • běžným opotřebením nebo poškozením
 • nesprávným skladováním,nesprávnou manipulací
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • doručovatelem (reklamovat u doručovatele)
 • neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby
 • V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny náklady na dopravu zboží do servisu a zpět. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Postup reklamace

 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu zboží.
 • Zákazík zašle vadné zboží, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
 • Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • V případě potřeby je možná požádat zákazníka o souhlas s prodloužením 30denní lhůty o dalších 30 dnů.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu

 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu.
 • Aby bylo možno tomuto vyhovět, je nutné:
  • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být v původním obalu , nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní  a s originálním dokladem o koupi.
  • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
  • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
  • Částka za poštovné a balné a další doplňkové služby se nevrací.
  • Částka za zboží bude prioritně vrácena bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. V případě vrácení jiným způsobem bude vrácená částka snížena o náklady spojené se zasíláním peněz prostřednictvím doručovatele.

Ochrana osobních údajů

           Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a.splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b.nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

           Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

            Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

Způsoby dodání objednaného zboží

Objednané zboží Vám zasíláme:

 • Přepravní společností TOPTRANS
 • Přepravní společností PPL
 • Českou poškou

Je možný osobní odběr v Jindřichově Hradci

Doprava

1)   SPOLEČNOST TOPTRANS

 • Přeprava zboží do váhy až 3000 kg.
 • Ceny jsou účtovány dle platného tarifu společnosti TOPTRANS.
 • Cena je určena váhou zboží a vzdáleností, na jakou je přepravována.
 • Dodací lhůta je do 24 hodin.
 • Cena za konkrétní přepravu se zákazníkovi objeví při zadání všech požadovaných údajů do objednávacího formuláře. 

V PŘÍPADĚ DOBÍRKY + DOBÍREČNÉ 120 KČ včetně DPH.

2)     SPOLEČNOST PPL

 • Přeprava zboží do váhy 50 kg.
 • Ceny jsou účtovány dle platného tarifu společnosti PPL.
 • Cena je určena váhou zboží a vzdáleností, na jakou je přepravována.
 • Dodací lhůta následující pracovní den.
 • Cena za konkrétní přepravu se zákazníkovi objeví při zadání všech    požadovaných  údajů do objednávacího formuláře.

V PŘÍPADĚ DOBÍRKY + DOBÍREČNÉ 36 KČ včetně DPH.

3)     ČESKÁ POŠTA

 • Přeprava zboží do váhy 15 kg.
 • Ceny jsou účtovány dle platného tarifu společnosti ČESKÁ POŠTA.
 • Cena je určena váhou zboží a tarify České pošty.

V PŘÍPADĚ DOBÍRKY + DOBÍREČNÉ

4)     OSOBNÍ ODBĚR V J.HRADCI

 • OBJEDNÁVKA NAD 20 000 KČ  DOPRAVA ZDARMA - PŘI PLACENÍ V KOŠÍKU SI VYBERTE ZPÚSOB DOPRAVY A PLATBU , PŘI
 • PŘEKROČENÍ ČÁSTKY  20 000 KČ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ,VÁM AUTOMATICKY NEBUDE ÚČTOVANÉ DOPRAVNÉ A DOBÍREČNÉ.

    ( NEPLATÍ PRO SLOVENSKO)

Platba

 • Dobírkou
 • Přes účet
 • Hotově
 • Složenkou

Dodací lhůta následující pracovní den.

Cena za konkrétní přepravu se zákazníkovi objeví při zadání všech požadovaných údajů do objednávacího formuláře. 

Pravidla pro BONUSOVÝ PROGRAM

Bonusová akce je určena všem zákazníkům, kteří nakupují na našich stránkách www.gardon.cz, za standardních obchodních podmínek.

Pro získání dárku je třeba dosáhnout určitého počtu bodů, které jsou zákazníkům přidělovány na základě obratu u společnosti dle následujícího klíče :         

 

100,- Kč bez DPH 1 bod
2 450,- Kč bez DPH 24 bodů
8 190,- Kč bez DPH 81 bodů
 • Minimální počet bodů pro získání dárku je 15 .
 • Přehled dárků a potřebný počet bodů k jejich získání jsou uvedeny na internetových stránkách www.gardon.cz.
 • Body jsou připisovány za nákup na našich stránkách až do ukončení akce BONUS. O případném ukončení akce budeme informovat na svých internetových stránkách www.gardon.cz minimálně 3 měsíce před datem ukončení.
 • O stavu bodů se zákazník může průběžně informovat po přihlášení ke svému účtu, proto je z technických důvodů pro účastníky akce nutná registrace.
 • Body z různých účtů nelze sčítat.
 • Vybraný dárek si podle stavu svých bodů a hodnoty bodů dárku vloží jednoduše do košíku .
 • Nárok na získání dárku ztrácí zákazník v případě, že zboží neuhradil,nebo jakéhokoli vrácení zboží,mimo právoplatně uznané reklamace.
 • Dárky nejsou soudně,ani jinak vymahatelné.
 • Značka případně typ dárku může být v průběhu akce nahrazen, vždy se však bude jednat o kvalitní zboží.
 • Www.gardon.cz si vyhrazuje právo na změnu pravidel kdykoliv v jejím průběhu. Zároveň se  zavazujeme o veškerých změnách pravidel vždy informovat na svých internetových stránkách.
 • Dárek není zasílán samostatně,ale jako součást objednávky.
 • Body se načítají na zákaznické konto automaticky vždy po uhrazení celé částky předešlé objednávky.